Ondersteuning en kennisdeling op het gebied van logistiek voor het maken van strategische keuzes met betrekking tot de interne organisatie, ketenpartners en projectlocaties.

De ontwikkeling van een draaiboek met als doel de interne organisatie te optimaliseren voor Bouwlogistiek. Dit moet leiden tot een structurele werkwijze met duidelijke taken en verantwoordelijkheden voor eenieder betrokken in het bouwproces.

Logistiek plan, waarbij fysieke logistieke stromen zowel intern als extern worden geoptimaliseerd naar de planning van de bouw. Dit logistieke plan bevat wijze van aanlevering, verwerking, controle en opvolging van de fysieke en administratieve stromen.

Begeleiding van de organisatie op de bouwplaats. Tactische uitvoering en coördinatie van de bouwlogistiek. Optimalisatie van de logistieke afstemming.